Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nâng cao chất lượng phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và tuyên truyền, giải đáp, tư vấn cho người thu...

Tin tức - Sự kiện  
Nâng cao chất lượng phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và tuyên truyền, giải đáp, tư vấn cho người thuộc điện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Trợ giúp pháp lý(TGPL) là một trong những hoạt động mang tính chất nhân văn của Đảng, nhà nước nhằm đảm bảo cho mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, thực hiện công bằng trong xã hội, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Hiện nhu cầu tìm hiểu pháp luật, TGPL có xu hướng tăng, đặc biệt là TGPL trong hoạt động tố tụng, TGPL cho người khuyết tật về pháp luật dân sự, hình sự và giải đáp các vấn đề khác khi người dân có nhu cầu xin tư vấn. Do đó Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh và các cơ quan chức năng đã phối hợp chặt chẽ, đề ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng TGPL trong hoạt động tố tụng và TGPL cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

  Hoạt động TGPL luôn được sự quan tâm chỉ đạo từ lãnh đạo Sở Tư pháp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan: Công an tỉnh, Sở Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (là thành viên của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng) và các cơ quan liên quan. Theo đó, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định về TGPL thông qua việc cấp phát tờ gấp và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh truyền thông vềTGPL trên Báo Hà Nam, Đài phát thanh tỉnh Hà Nam để nhân dân, người thuộc diện trợ giúp pháp lý biết và yêu cầu TGPL khi có nhu cầu.

 Ngoài ra, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp đẩy mạnh viết nhiều tin bài về TGPL, vụ việc đã thực hiện TGPL đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Để nâng cao số lượng, chất lượng TGPL trong hoạt động tố tụng, Trung tâm trợ giúp pháp lý đã tham mưu lãnh đạo Sở Tư pháp trình Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng; Các thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành luôn quan tâm chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp chặt chẽ với Trung tâm TGPL trong việc thông tin người thuộc diện trợ giúp pháp lý và cử trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng; tổ chức đánh giá chất lượng đối với các vụ việc tham gia tố tụng đã hoàn thành để đánh giá kết quả, chất lượng của người thực hiện TGPL.

Trong 06 tháng đầu năm 2021, Trung tâm TGPL nhà nước đã phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng cử Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư cộng tác viên tham gia trợ giúp 146 vụ việc, trong đó có 45 vụ việc tố tụng, số vụ việc do cơ quan điều tra chuyển đến là 26; số vụ việc do tòa án chuyển đến là 14 và số còn lại do Trung tâm TGPL tiếp nhận. Quá trình tham gia tố tụng, trợ giúp viên, luật sư đã thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong việc nghiên cứu hồ sơ, tiếp xúc người được TGPL, thu thập chứng cứ, chuẩn bị bản luận cứ và tham gia tranh luận tại phiên tòa. Từ đó, góp phần quan trọng trong việc xác định sự thật của vụ án, giúp cho Hội đồng xét xử đánh giá khách quan, toàn diện, đúng bản chất vụ án, bảo đảm quyền và lợi ích cho người được TGPL. Ngoài ra, Trung tâm TGPL còn phối hợp với phòng tư pháp, UBND các xã trên địa bàn tỉnh tổ chức 11 buổi truyền thông, tư vấn pháp luật cho người dân nói chung và các đối tượng được TGPL nói riêng về các lĩnh vực pháp luật liên quan đến đời sống của người dân, nhất là đối với các hoạt động TGPL. Phổ biến các quy định về đối tượng được TGPL, quyền và nghĩa vụ của người được TGPL... cung cấp địa chỉ, số điện thoại để các đối tượng liên hệ khi có yêu cầu TGPL. Trung tâm đã thực hiện được mục tiêu nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân, tạo điều kiện cho người dân thuộc các “nhóm yếu thế trong xã hội” tiếp cận pháp luật, tạo ra cơ chế công bằng trong mỗi công dân khi thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật. Ngoài ra, các cơ quan tố tụng còn tạo điều kiện thuận lợi cho người TGPL tố tụng thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật về tố tụng và pháp luật về TGPL… Các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành quan tâm chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với Trung tâm TGPL để niêm yết bảng thông tin về TGPL, thông tin TGPL tại trụ sở đơn vị và đặt ở vị trí thuận lợi, dễ tiếp cận. Đồng thời, chỉ đạo tiếp nhận và cấp phát miễn phí mẫu đơn yêu cầu TGPL, tờ gấp pháp luật và các tài liệu có liên quan đến TGPL cho người thuộc diện được hưởng trợ giúp biết từ đó nâng cao số lượng  và chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý./.