Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch tư vấn pháp luật từ ngày 17/09/2018 đến ngày 21/09/2018

Tin tức - Sự kiện Tư vấn, Trợ giúp pháp lý  
Lịch tư vấn pháp luật từ ngày 17/09/2018 đến ngày 21/09/2018

LỊCH TƯ VẤN PHÁP LUẬT

của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Nam

(Từ ngày 17/09/2018 đến ngày 21/09/2018)

 

* Thời gian làm việc:

- Sáng: Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30;

- Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

* Địa điểm: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Thứ Hai, 17/09:

Sáng: Trợ giúp viên pháp lý Phạm Thị Nhàn

Chiều: Trợ giúp viên pháp lý Trần Thị Huyền Chi

Thứ Ba, 18/09:

Sáng: Trợ giúp viên pháp lý Vũ Minh Hậu

Chiều: Trợ giúp viên pháp lý Phạm Thị Nhàn

Thứ Tư, 19/09:

Sáng: Trợ giúp viên pháp lý Phạm Đại Vương

Chiều: Trợ giúp viên pháp lý Trần Thị Huyền Chi

Thứ Năm, 20/09:

Sáng: Trợ giúp viên pháp lý Phạm Thị Nhàn

Chiều: Trợ giúp viên pháp lý Vũ Minh Hậu

Thứ Sáu, 21/09:

Sáng: Trợ giúp viên pháp lý Trần Thị Huyền Chi

Chiều: Trợ giúp viên pháp lý Phạm Đại Vương