Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LỊCH TƯ VẤN PHÁP LUẬT (Từ ngày 10/09/2018 đến ngày 14/09/2018)

Tin tức - Sự kiện Tư vấn, Trợ giúp pháp lý  
LỊCH TƯ VẤN PHÁP LUẬT (Từ ngày 10/09/2018 đến ngày 14/09/2018)

LỊCH TƯ VẤN PHÁP LUẬT

của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Nam

(Từ ngày 10/09/2018 đến ngày 14/09/2018)

* Thời gian làm việc:

- Sáng: Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30;

- Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

* Địa điểm: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Thứ Hai, 10/09:

Sáng: Trợ giúp viên pháp lý Phạm Đại Vương

Chiều: Trợ giúp viên pháp lý Phạm Thị Nhàn

Thứ Ba, 11/09:

Sáng: Trợ giúp viên pháp lý Trần Thị Huyền Chi

Chiều: Trợ giúp viên pháp lý Phạm Đại Vương

Thứ Tư, 12/09:

Sáng: Trợ giúp viên pháp lý Phạm Thị Nhàn

Chiều: Trợ giúp viên pháp lý Vũ Minh Hậu

Thứ Năm, 13/09:

Sáng: Trợ giúp viên pháp lý Trần Thị Huyền Chi

Chiều: Trợ giúp viên pháp lý Phạm Đại Vương

Thứ Sáu, 14/09:

Sáng: Trợ giúp viên pháp lý Vũ Minh Hậu

Chiều: Trợ giúp viên pháp lý Trần Thị Huyền Chi

 ​