Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả tuyên truyền công tác phòng, chống rác thải nhựa

Tin tức - Sự kiện  
Kết quả tuyên truyền công tác phòng, chống rác thải nhựa

Thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025”; Kế hoạch số 1668/KH-UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa nhằm triển khai có hiệu quả các mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước về quản lý và giảm thiểu rác thải nhựa.

Sở Tư pháp cũng chỉ đạo việc đăng tải các thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến tại các cuộc họp của cơ quan, các cuộc họp chi bộ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường; phòng, chống rác thải nhựa; Tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường

Khuyến khích các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở hạn chế sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần và chuyển dần sang sử dụng các sản phẩm gần gũi, thân thiện với môi trường thông qua việc mua sắm, trong sinh hoạt, làm việc, lao động hàng ngày; thay thế chai đựng nước nhựa bằng chai đựng nước thủy tinh; thực hiện phân loại rác, vứt, đổ chất thải, rác thải nhựa đúng nơi quy định. Tham gia tích cực các hoạt động bảo vệ môi trường tại nơi sinh sống và làm việc bằng những hành động nhỏ nhất như phân loại, tái chế, tái sử dụng chất thải, sử dụng tiết kiệm nguyên, nhiên liệu; xử lý, lên án kịp thời những hành vi gây ô nhiễm môi trường, thói quen sử dụng lãng phí tài nguyên, năng lượng…

Thông qua công tác tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở được cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống rác thải nhựa, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng, thay đổi thói quen sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần, góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam./.