Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Hà Nam Triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luậ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Hà Nam Triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Kế hoạch số 34.KH-UBND.PDF