Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Sáng 18/12, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp do đồng chí Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư pháp.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Nam gồm các đồng chí là đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tư pháp; Công an; Y tế; Công thương; Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Nội vụ; Tài chính; Thông tin và Truyền thông; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh, Trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Nam

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp trình bày những nội dung mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định về phạm vi giám định tư pháp; nguyên tắc thực hiện giám định; hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp gắn với cấp, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp; quyền và nghĩa vụ của giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc; tổ chức giám định tư pháp công lập; điều kiện thành lập Văn phòng giám định tư pháp...

Hội nghị cũng đã nghe các tham luận của Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận tại các điểm cầu trong đó phần lớn tập trung vào các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, tiếp tục tổ chức triển khai nghiêm túc những nhiệm vụ đã được Luật quy định, những nội dung công việc đã được Thủ tướng Chính phủ giao, nhất là các nhiệm vụ cần ưu tiên thực hiện và trọng tâm như phổ biến, quán triệt về nội dung của Luật tạo nhận thức đầy đủ, thống nhất nhằm bảo đảm nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý công tác giám định tư pháp trong thời gian tới./.