Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2024

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2024
Sáng ngày 05/01/2024, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2024. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các Phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm thuộc Sở; Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và các đồng chí được khen thưởng.

Năm 2023, Sở Tư pháp đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện các lĩnh vực công tác tư pháp, có nhiều lĩnh vực công tác đạt kết quả nổi bật như: Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật được quan tâm, chú trọng; công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện kịp thời với khối lượng công việc lớn, góp phần đảm bảo tính thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi của hệ thống pháp luật; công tác truyền thông, phổ biến về chính sách, pháp luật, hòa giải ở cơ sở được tổ chức thực hiện hiệu quả; thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06, đặc biệt tỉnh Hà Nam là 1 trong 2 địa phương đi đầu trên toàn quốc thực hiện toàn diện 2 quy trình liên thông về khai sinh và khai tử… Những kết quả nêu trên tiếp tục đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của địa phương, được các cấp, các ngành ghi nhận và biểu dương. Trong năm, Sở Tư pháp có 01 tập thể và 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; có 2 tập thể được tặng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và 3 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

 

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở Tư pháp cũng trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 09 cá nhân, tặng Giấy khen cho 6 tập thể Phòng Tư pháp cấp huyện đạt thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2023.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Đức Thái - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở ghi nhận những kết quả nổi bật mà các đơn vị đạt được trong năm 2023 trên các lĩnh vực; đề nghị các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, phòng Tư pháp cấp huyện nỗ lực, chủ động, khẩn trương xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024, kịp thời xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch công tác, bảo đảm thứ tự ưu tiên, tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện kịp thời, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ đề ra. Qua đó khẳng định vị thế của ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.