Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị làm việc với Tỉnh đoàn học tập mô hình hay trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị làm việc với Tỉnh đoàn học tập mô hình hay trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên


Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021; căn cứ Kế hoạch số 175-KH/TĐTN-XDĐ ngày 21 tháng 10 năm 2021 về việc kiểm tra công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Nam, chiều ngày 04/11/2021, Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp đã làm việc với Tỉnh đoàn về báo cáo kết quả hoạt động mô hình hay trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Thành phần tham dự gồm: Đoàn kiểm tra của Tỉnh đoàn gồm đồng chí Nguyễn Thị Phương Quỳnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn làm Tưởng đoàn và 03 thành viên; Đại diện Ban Thường vụ Đoàn khối, cán bộ Đoàn khối và Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp.

 Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp đã báo cáo về các mô hình hoạt động trong phong trào Ba trách nhiệm: (1) Đoàn viên thanh niên Chi Đoàn Sở Tư pháp chủ động, tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; (2) Đẩy mạnh thực hiện cung cấp dịch vụ công “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên địa bàn tỉnh, (3) Triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực hộ tịch.

 Báo cáo khái quát và nêu bật được những kết quả đạt được trong phong trào Ba trách nhiệm, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình tổ chức, triển khai mô hình, bài học kinh nghiệm. Qua đó, phổ biến và nhân rộng thêm nhiều mô hình, cách làm hay của tập thể, cá nhân tiêu biểu nhằm lan tỏa tinh thần xung kích, tiên phong của đoàn viên, thanh niên./.