Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức trao tặng sách pháp luật

Tin tức - Sự kiện  
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức trao tặng sách pháp luật


Trong 02 ngày từ ngày 8/11-9/11 năm 2021, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Hà Nam (Hội đồng) đã tổ chức trao tặng sách pháp luật tại một số trường Trung học phổ thông và một số địa phương đăng ký xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

Theo chương trình, Lãnh đạo Hội đồng đã trao tặng hơn 2.000 sách, tài liệu pháp luật cho 03 trường THPT và 08 xã đăng ký xây dựng nông thông mới kiểu mẫu; các đầu sách, tài liệu được lựa chọn trên cơ sở bám sát nhu cầu tìm hiểu pháp luật của thanh, thiếu niên; cán bộ, nhân dân ở cơ sở và kịp thời phổ biến những chính sách pháp luật mới. Việc tặng sách pháp luật, tài liệu pháp luật góp phần đa dạng, phong phú hơn các tài liệu pháp luật cung cấp cho các em học sinh trong các trường và cán bộ, nhân dân ở cơ sở tìm hiểu.

Đây là hoạt động thiết thực của Hội đồng nhằm Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021./.