Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giảm tiền thuê đất của năm 2021 theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg.

Tin tức - Sự kiện  
Giảm tiền thuê đất của năm 2021 theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg.

Công văn số 3347/CT-TTHT ngày 05 tháng 10 năm 2021 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg.

File Download