Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp Hà Nam tích cực tham gia hiến máu tình nguyện năm 2022

Tin tức - Sự kiện  
Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp Hà Nam tích cực tham gia hiến máu tình nguyện năm 2022

Hiến máu tình nguyện là một hành động mang đậm giá trị nhân văn, là nghĩa cử cao đẹp giữa người với người, thể hiện truyền thống tương thân, thương ái của dân tộc Việt Nam. 


Thực hiện Công văn số 27/CĐVC ngày 07/6/2022 của Công đoàn Viên chức tỉnh Hà Nam về việc tham gia hiến máu tình nguyện năm 2022, sáng ngày 06/7/2022, các đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện do Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức.


Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân đạo, ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, là việc làm thiết thực thể hiện tinh thần xung kích, lòng nhiệt huyết của đoàn viên Công đoàn Sở, đẩy mạnh công tác hiến máu tình nguyện giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19./.

Vũ Hường