Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Tin tức - Sự kiện  
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính


Nhằm góp phần ngăn chặn, hạn chế các hành vi vi pháp luật về đất đai, giao thông; từ ngày 26/5/2020 đến ngày 19/6/2020, Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Kim Bảng đã phối hợp với Sở Tư pháp đẩy mạnh tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, giao thông (Hội nghị) cho cán bộ, nhân dân, hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại các Hội nghị, Báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp đã phổ biến những nội dung cơ bản về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, giao thông. Trong đó, tập trung phổ biến các quy định liên quan đến các hành vi vi phạm thường gặp, các quy định mới so với các quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính...

Thông qua đó, giúp các đại biểu về dự Hội nghị nắm được các quy định hiện hành về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, giao thông và góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại cơ sở trong thời gian tới./.