Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định về Bầu cử

Tin tức - Sự kiện  
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định về Bầu cử

Nhằm phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Sở Tư pháp đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện 51 buổi tuyên truyền, phổ biến các quy định về bầu cử. Tại các buổi tuyên truyền, Báo cáo viên pháp luật của Sở đã tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các quy định liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...đến đông đảo các nhóm đối tượng, như: cán bộ, công chức, viên chức; báo cáo viên; cán bộ, hội viên các hội đoàn thể; các thành viên của các tổ chức phục trách bầu cử tại cơ sở và nhân dân. Bên cạnh đó, Sở cũng đẩy mạnh tuyên truyền về Bầu cử trên Chuyên trang PBGDPL của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở. Thông qua đó, góp phần phục vụ kịp thời nhu cầu tìm hiểu các quy định về bầu cử của cán bộ, nhân dân.

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định về Bầu cử của Sở Tư pháp: