Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh truyền thông trợ giúp pháp lý về cơ sở

Tin tức - Sự kiện  
Đẩy mạnh truyền thông trợ giúp pháp lý về cơ sở


Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 19/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai công tác trợ giúp pháp lý năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, trong tháng 3 năm 2023, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước phối hợp với Phòng Tư pháp thị xã Duy Tiên, Phòng Tư pháp huyện Bình Lục, huyện Thanh Liêm, huyện Kim Bảng tổ chức Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý cho hơn 1.300 lượt người dân tại các xã trên địa bàn các huyện gồm: Hoàng Đông, Tiên Ngoại, Yên Nam thị xã Duy Tiên; các xã: Hưng Công, La Sơn, Bối Cầu, Trung Lương huyện Bình Lục; các xã: Liên Sơn, thị trấn Ba Sao huyện Kim Bảng và xã Liêm Thuận huyện Thanh Liêm.

Tại các Hội nghị người dân đã được Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý truyền thông về Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành; các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác trợ giúp pháp lý, Luật Đất đai, Hôn nhân và gia đình..; ngoài ra các Trợ giúp viên pháp lý là Luật sư cộng tác viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đã thực hiện giải đáp, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 123 ý kiến hỏi đáp liên quan đến Luật trợ giúp pháp lý, Luật Đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, tranh chấp đất đai, hôn nhân và gia đình...Các yêu cầu của người dân được trợ giúp viên pháp lý hướng dẫn, giải đáp trên cơ sở các quy định của pháp luật. Sau khi được tư vấn, người có yêu cầu trợ giúp pháp lý rất hài lòng, các vướng mắc pháp luật trong cuộc sống hàng ngày đã được giải thích, tư vấn thỏa đáng.


Thông qua các buổi truyền thông về trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý đã góp phần nâng cao hiểu biết của người dân về quyền được trợ giúp pháp lý, phạm vi, lĩnh vực, đối tượng được trợ giúp pháp lý; trang bị cho người tham dự những nội dung cơ bản của pháp luật hiện hành để từ đó nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, góp phần bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người dân tại trên địa bàn./.