Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh công tác truyền thông Trợ giúp pháp lý về cơ sở

Tin tức - Sự kiện  
Đẩy mạnh công tác truyền thông Trợ giúp pháp lý về cơ sở


Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 19/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai công tác trợ giúp pháp lý năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, trong ngày 11/3 và 13/3/2023, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Bình Lục đã tổ chức Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý và phổ biến pháp luật cho hơn 200 lượt người dân tham dự tại xã Hưng Công và xã La Sơn thuộc huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.   

Tại Hội nghị người dân đã được báo cáo viên tuyên truyền một số quy định của pháp luật Đất đai, giải phóng mặt bằng,hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong đó, tập trung vào các nội dung chính của Luật Trợ giúp pháp lý quy định về quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn, phổ biến kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giải thích, giải đáp, tư vấn pháp luật khi người dân có nhu cầu. Bên cạnh đó, Trợ giúp viên pháp lý đã tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trực tiếp cho 15 lượt người về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai, dân sự và lĩnh vực hôn nhân gia đình. Các yêu cầu của người dân được trợ giúp viên pháp lý hướng dẫn, giải đáp trên cơ sở các quy định của pháp luật. Sau khi được tư vấn, người có yêu cầu trợ giúp pháp lý rất hài lòng, các vướng mắc pháp luật trong cuộc sống hàng ngày đã được giải thích, tư vấn thỏa đáng.

Thông qua Hội nghị đã góp phần nâng cao hiểu biết của người dân về quyền được trợ giúp pháp lý, phạm vi, lĩnh vực, đối tượng được trợ giúp pháp lý; trang bị cho người tham dự những nội dung cơ bản của pháp luật hiện hành để từ đó nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật đồng thời góp phần bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người dân tại địa phương./.