Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách Trợ giúp viên pháp lý

Chức danh Tư pháp và Giám định viên Tư pháp  
Danh sách Trợ giúp viên pháp lý

I. TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH HÀ NAM

Tên tổ chức: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Nam.

Địa chỉ: Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Quyết định thành lập số: 1012/1999/QĐ-UB ngày 29/10/1999 của UBND tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 027.3827371.

Email: trogiupphaplyhanam@gmail.com

 

II. DANH SÁCH TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ

 

STTHọ và tênChức vụ​Số điện thoại
1
Vũ Minh HậuGiám đốc Trung tâm0912.027.105
2
Phạm Đại VươngPhó Giám đốc Trung tâm0976.774.863
3
Phạm Thị NhànPhó trưởng Phòng nghiệp vụ0904.881.281
4
Trần Thị Huyền ChiPhó trưởng Phòng HCTH0977.133.333