Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH SÁCH TỔ CHỨC, ĐẤU GIÁ VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Chức danh Tư pháp và Giám định viên Tư pháp  
DANH SÁCH TỔ CHỨC, ĐẤU GIÁ VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

I. Tổ chức bán đấu giá (02)

1. Trung tâm bán đấu giá tài sản

Địa chỉ: Sở Tư pháp, đường Lê Chân, phường Lê Hồng phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

2. Công ty cổ phần đấu giá Kim Thanh

Địa chỉ: Số 226 Đường Lê Công Thanh, Phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.

II. Danh sách Đấu giá viên (06)

STTHọ và tênSinh nămNơi làm việc
1.      Đào Xuân Chiến1975Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam
2.      Đào Văn Thành1970Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam
3.      
Hoàng Quý Hai1970
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam
4.      Vũ Thị Thuỷ1990
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam
5.      Nguyễn Huỳnh Long1977
Công ty Cổ phần đấu giá Kim Thanh
6.      Nguyễn Văn Chuyên1958​
Công ty Cổ phần đấu giá Kim Thanh