Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước năm 2021

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước năm 2021