Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH SÁCH NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

Chức danh Tư pháp và Giám định viên Tư pháp  
DANH SÁCH NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY, THÁNG, NĂM SINH

HKTT/TẠM TRÚ

SỐ CN TÔT NGHIỆP/BD

NGÀY TẬP SỰ

TỔ CHỨC CC NHẬN TẬP SỰ

CCV HƯỚNG DẪN

GHI CHÚ

01

Phạm Minh Đạo

05/6/1960

SN 60 đường Nguyễn Văn Trỗi, tổ 4, P Minh Khai, TP Phủ Lý

2084/2019/CC

Ngày 12/11/2019

06/7/2020

VPCC

Lê Hương

Lê Thị Hương

 

02

Nguyễn Thị Phương Anh

16/4/1994

Thôn Lau Chảy, xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà nam

3337/2021/CC

26/01/2021

23/3/2021

VPCC

Lê Hương

Lê Thị Hương

 

03

Lê Thị Thu Hiền

07/4/1986

Tổ 3 thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

29637/BDNV

Ngày 19/3/2021

09/8/2021

Phòng CC số 1 tỉnh Hà nam

Khổng Giang Hải

 

04

Vũ Trung Hoà

30/12/1996

Tổ dân phố Chợ Lương, P Yên Bắc, TX Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

3965/2021/CC

Ngày 28/6/2021

01/11/2021

VPCC

Duy Tiên

Nguyễn Thị Tâm

 

05

Đỗ Thị Thu Hằng

20/6/1983

Tổ dân phố Bình Long, TT Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

4437/2021/CC

Ngày 14/10/2021

05/01/2022

VPCC

Trần Thành

Trần Văn Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ​