Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH SÁCH NGƯỜI ĐANG TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TẠI SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM

Chức danh Tư pháp và Giám định viên Tư pháp  
DANH SÁCH NGƯỜI ĐANG TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TẠI SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM

STT

Họ và tên

Năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự

Thời gian bắt đầu tập sự

Thời gian kết thúc tập sự

1

Ngô Thị Thùy Dương

1996

Phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Văn phòng công chứng Lê Hương

28/11/2019

27/11/2020

2

Trần Minh Tân

1986

Xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Văn phòng công chứng Hà Nam

05/12/2019

04/12/2020

3

Phạm Minh Đạo

1960

Phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Văn phòng công chứng Lê Hương

06/7/2020

05/7/2021