Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, ĐẤU GIÁ VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Chức danh Tư pháp và Giám định viên Tư pháp  
DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, ĐẤU GIÁ VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, ĐẤU GIÁ VIÊN

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM


I. TỔ CHỨC ĐẦU GIÁ TÀI SẢN (02)

1. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: Sở Tư pháp, đường Lê Chân, phường Lê Hồng phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Số điện thoại: 02263.845.968

2. Công ty đấu giá hợp danh Kim Thanh

Địa chỉ: Số 226 đường Lê Công Thanh, phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 0989.235.393

II. DANH SÁCH ĐẤU GIÁ VIÊN (09)

STTHọ và tênSinh nămNơi làm việc
1Đào Xuân Chiến1975Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam
2Đào Văn Thành1970Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam
3Hoàng Quý Hai1970Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam
4Bùi Xuân Bách1992Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam
5Trần Thị Thu Hà1988Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam
6Vũ Thị Thủy1990Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam
7Vũ Thanh Tùng1991Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam
8Nguyễn Vlăn Chuyên1958 Công ty đấu giá hợp danh Kim Thanh
9Nguyễn Huỳnh Long1977Công ty đấu giá hợp danh Kim Thanh