Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ, CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ ...

Chức danh Tư pháp và Giám định viên Tư pháp  
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ, CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM - Đến ngày 31/12/2022

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ, CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Đến ngày 31/12/2022

(02 Công ty luật, 06 Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư)

 

I. TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

STT

LOẠI HÌNH

TÊN TCHNLS

TRỤ SỞ

SỐ ĐIỆN THOẠI

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

1.      

Công ty Luật TNHH 1 TV

HÀ NAM

Số 196, đường Trường Chinh, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

0948.090.009

Nguyễn Huỳnh Long

2.      

Công ty Luật

TNHH 2 TV

trở lên

HQC

Số 102, đường Lê Hoàn, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

0905.889.288

Vũ Kim Hoàn

3.      

Công ty Luật TNHH 1 TV

SÔNG CHÂU

Số 69, phố Thịnh Hòa, phường Hòa Mạc, thị xã  Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

0946.589.222

Vũ Văn Lực

 

            II. CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

STT

TÊN TCHNLS LẬP CHI NHÁNH

TÊN CỦA CHI NHÁNH TCHNLS

TRỤ SỞ

SỐ ĐIỆN THOẠI

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

1.

Công ty Luật TNHH Hà Nam

Chi nhánh Công ty Luật TNHH Hà Nam

Số 2, đường Trường Chinh, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

0913.067.467

Nguyễn Văn Ân

2.

Công ty Luật TNHH Bảo Ngọc

Công ty Luật TNHH Bảo Ngọc - Chi nhánh tại Hà Nam

Số nhà 30, ngõ 144, đường Lê Công Thanh, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

0913.073.766

Đặng Ngọc Thanh

3.

Văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng

Văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng - Chi nhánh Hà Nam

Số 188 đường Trường Chinh, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

0928.829.268

Lưu Thị Bích Thuận

4.      

Công ty luật hợp danh ARC Hà Nội

Công ty luật hợp danh ARC Hà Nội - Chi nhánh Hà Nam

Tổ 4, phố Bùi Đạt, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

0916896881

Hoàng Văn Hà

5.      

Công ty Luật TNHH Duy Hưng

Công ty Luật TNHH Duy Hưng - Chi nhánh Hà Nam

Số 288, đường Ngô Quyền, tổ dân phố Tam Giáp, phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

0929.228.082

Đỗ Duy Hưng

6.      

Văn phòng luật sư Pháp Chính

Chi nhánh Văn phòng luật sư Pháp Chính tại Hà Nam

Tổ dân phố Phạm Văn Đồng, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

0912258202

Phan Ngọc Quang