Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ, DANH SÁCH ĐẤU GIÁ VIÊN VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM - Đến ngày 31/12/2022

Chức danh Tư pháp và Giám định viên Tư pháp  
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ, DANH SÁCH ĐẤU GIÁ VIÊN VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM - Đến ngày 31/12/2022

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Đến ngày 31/12/2022

 

STT

Tên TC ĐẤU GIÁ

Địa chỉ trụ sở

Số điện thoại

Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm/Công ty

    1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

02263845968

Đào Xuân Chiến

    2

Công ty đấu giá hợp danh Kim Thanh

Số 52, ngõ 170, đường Trường Chinh, phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

0989235393

Nguyễn Huỳnh Long

 

DANH SÁCH ĐẤU GIÁ VIÊN VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Đến ngày 31/12/2022

 

STT

Họ và tên

Sinh năm

Nơi làm việc

1

Đào Xuân Chiến

1975

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

2

Đào Văn Thành

1970

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

3

Hoàng Quý Hai

1970

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

4

Bùi Xuân Bách

1992

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

5

Trần Thị Thu Hà

1988

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

6

Vũ Thị Thủy

1990

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

7

Vũ Thanh Tùng

1991

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

8

Nguyễn Văn Chuyên

1958

Công ty đấu giá hợp danh Kim Thanh

9

Nguyễn Huỳnh Long

1977

Công ty đấu giá hợp danh Kim Thanh