Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng uỷ Sở Tư pháp Hà Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị...

Tin tức - Sự kiện  
Đảng uỷ Sở Tư pháp Hà Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


Ngày 26,27/4/2021, Đảng bộ Sở Tư pháp Hà Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Thái - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ và toàn thể các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.

Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên trong đảng bộ đã được tập trung nghiên cứu, học tập những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ  phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng…; Sau buổi học tập, đồng chí Bí thư Đảng uỷ triển khai cho các đồng chí đảng viên viết thu hoạch với 02 câu hỏi thảo luận…


Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã được Đảng bộ Sở Tư pháp thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học, chất lượng; các cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động nghiên cứu, học tập, nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết, liên hệ với chức năng nhiệm vụ, công việc của bản thân. Từ đó, các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ vận dụng phù hợp theo yêu cầu, điều kiện cụ thể thực hiện hiệu quả, tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mọi mặt công tác tư pháp./.