Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng uỷ Sở Tư pháp Hà Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị...

Tin tức - Sự kiện  
Đảng uỷ Sở Tư pháp Hà Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII)
Ngày 11,12/8/2022, Đảng bộ Sở Tư pháp Hà Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII). Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Thái - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ và toàn thể các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.


Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên trong đảng bộ đã được tập trung nghiên cứu, học tập những nội dung cốt lõi của 04 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Sau buổi học tập, đồng chí Bí thư Đảng uỷ yêu cầu các Chi bộ trực thuộc tiếp tục triên khai các nội dung đã được học tập trong công tác chuyên môn.


Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) đã được Đảng bộ Sở Tư pháp thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học, chất lượng; các cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động nghiên cứu, học tập, nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết, liên hệ với chức năng nhiệm vụ, công việc của bản thân. Từ đó, các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ vận dụng phù hợp theo yêu cầu, điều kiện cụ thể thực hiện hiệu quả, tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mọi mặt công tác tư pháp./.