Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý c...

Thủ tục Hành chính  
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam

Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam về vic công b danh mc th tc hành chính đưc sa đi, b sung trong lĩnh vc công chng thuc phm vi chc năng qun lý ca ngành Tư php tnh Hà Nam.

1. Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 30/5/2023: QĐ 576 Lv công chứng.pdf

2. Nội dung TTHC trong lĩnh vực công chứng: Nội dung TTHC về CC.doc

Tin liên quan