Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi đoàn Sở Tư pháp Hà Nam tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Tin tức - Sự kiện  
Chi đoàn Sở Tư pháp Hà Nam tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Thực hiện Chương trình công tác đoàn và Phong trào thanh niên năm 2021, sáng ngày 06/4/2021, Chi đoàn Sở Tư pháp đã phối hợp với Hội Liên Hiệp phụ nữ huyện Kim Bảng tổ chức tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.


Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện uỷ huyện Kim Bảng, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Kim Bảng, lãnh đạo Ban Thường vụ đoàn khối các cơ quan tỉnh Hà  Nam và trên 150 đại biểu đại diện cho Hội liên Hiệp phụ nữ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


Tại hội nghị Báo cáo viên của Chi đoàn Sở Tư pháp phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, như: Các nguyên tắc bầu cử; tuổi ứng cử và tuổi bầu cử; tiêu chuẩn của người ứng cử; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử, ngày bầu cử; dự kiến và phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; nguyên tắc lập danh sách cử tri; những trường hợp không được ghi tên, xóa tên hoặc bổ sung tên vào danh sách cử tri; thẩm quyền lập danh sách cử tri; việc niêm yết danh sách cử tri; khiếu nại về danh sách cử tri...

 Hội nghị là hoạt động thiết thực của Chi đoàn Sở Tư pháp hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021-2026./.