Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Căn cứ ra Quyết định phong toả tài khoản đối với pháp nhân thương mại?

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
Căn cứ ra Quyết định phong toả tài khoản đối với pháp nhân thương mại?

Trả lời: (Câu trả lời mang tính chất tham khảo)

Theo Điều 10 Nghị định số 44/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại, căn cứ ra Quyết định phong tỏa tài khoản gồm:

- Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

- Biên bản về việc pháp nhân thương mại không chấp hành án hoặc chấp hành không đầy đủ bản án, quyết định của Tòa án được lập theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 44/2020/NĐ-CP;

- Pháp nhân thương mại chấp hành án có tài khoản tại các tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước, công ty chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;

- Tài liệu xác minh thông tin về tài khoản của pháp nhân thương mại.

Tin liên quan