Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2023 - 2025

Tin tức - Sự kiện  
Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2023 - 2025
Thực hiện Hướng dẫn số 23-HD/ĐUK ngày 28/9/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy nhiệm kỳ 2023 - 2025; Kế hoạch số 29/KH-ĐU ngày 13/10/2022 của Đảng uỷ Sở Tư pháp về triển khai Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2023-2025.


Ngày 05/1, 06/1,09/1, 10/1 và 11/1  năm 2023, các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2023 - 2025. Đại hội có sự tham gia của 100% đảng viên các chi bộ.

Đại hội đã tổng kết việc thực hiện nghị quyết của Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023; cấp ủy các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 đã đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được; theo đó, 07/07 chi bộ hoàn thành 100% các chỉ tiêu đề ra theo nghị quyết của Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu tham dự Đại hội đã nghiêm túc thảo luận, tham gia nhiều ý kiến tham luận, chất lượng vào các văn kiện Đại hội; các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2023 - 2025. Trên cơ sở đó, Đại hội đã nhất trí thông qua các văn kiện Đại hội với sự đồng thuận và thống nhất cao, thể hiện sự quyết tâm chính trị của toàn Chi bộ.


Đại hội đã bầu 04 Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2023 - 2025 (04 Bí thư, 04 Phó bí thư; 04 Chi uỷ viên); 02 Chi bộ bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ nhiệm kỳ 2023 - 2025; 01 Chi bộ bầu chức danh Bí thư./.