Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý tại các xã đề nghị xét công nhận nông ...

Tin tức - Sự kiện  
Bình Lục tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý tại các xã đề nghị xét công nhận nông thôn mới kiểu mẫu

Nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện các tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật nhất là tại các xã dự kiến đề nghị xét công nhận nông thôn mới kiểu mẫu, Phòng Tư pháp huyện Bình Lục đã phối hợp với Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Nam, Bảo hiểm xã hội huyện Bình Lục tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý tại các xã Vũ Bản, An Ninh. Thành phần tham dự là cán bộ, công chức xã; đại diện các tổ chức đoàn thể và nhân dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp trao đổi những quy định cơ bản, liên quan trực tiếp tới quyền, nghĩa vụ của công dân trong các lĩnh vực đất đai, nghĩa vụ quân sự. Đại diện của Bảo hiểm xã hội huyện Bình Lục cũng trao đổi, giải đáp các quy định về Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình; các chính sách hỗ trợ của Nhà nước khi người dân tham gia bảo hiểm... Bên cạnh nội dung tuyên truyền, Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Nam cũng đã tư vấn, trợ giúp pháp lý cho các đại biểu có nhu cầu trợ giúp pháp lý.

Thông qua hội nghị, đã giúp các đại biểu nắm rõ hơn các quy định pháp luật về đất đai, nghĩa vụ quân sự và các chế độ, chính sách về Bảo hiểm. Được tư vấn, trợ giúp pháp lý kịp thời các vướng mắc tại địa phương. Qua đó, góp phần cao hơn nữa việc thực hiện các tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương./.