Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự, Luật Nghĩa vụ quân sự tại thành phố Phủ Lý

Tin tức - Sự kiện Tin tức  
Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự, Luật Nghĩa vụ quân sự tại thành phố Phủ Lý

Chiều ngày 18 tháng 1 năm 2018, Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Phủ Lý đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự, Luật Nghĩa vụ quân sự cho trên 200 cán bộ, công chức là thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố, công chức Phòng Tư pháp; lãnh đạo UBND, Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Bí thư Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Báo cáo viên pháp luật tỉnh giới thiệu những nội dung cơ bản, mới của Bộ luật Hình sự (như: bổ sung quy định hạn chế áp dụng hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt ngoài tù, trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại, chính sách hình sự đối với người phạm tội từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, ….) và các nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản liên quan(đăng ký nghĩa vụ quân sự, phục vụ tại ngũ, xử lý vi phạm hành chính…).

Thông qua hội nghị đã giúp các đại biểu về dự hội nghị nắm được những nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự và Luật Nghĩa vụ quân sự. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng trong việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ quan, đơn vị và địa phương./.

 

Thanh Tùng