Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Giới thiệu văn bản mới Thông tư liên tịch  
Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

* Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường

* Ngày ban hành: ngày 16 tháng 05 năm 2016

* Ngày có hiệu lực: ngày 30 tháng 6 năm 2016.

* Nội dung chính:

 Thông tư liên tịch này hướng dẫn việc thu gom,vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Thông tư liên tịch này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

- Bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng phải được thu gom về các bể chứa.

- Bể chứa phải đảm bảo yêu cầu như: Đặt tại các vị trí thích hợp, Làm bằng vật liệu bền chắc, có khả năng chống ăn mòn, không bị rò rỉ, không phản ứng hóa học với chất thải chứa bên trong; có khả năng chống thấm, không thẩm thấu chất thải ra bên ngoài; đảm bảo không bị gió, nước làm xê dịch;…….

- Bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom vào các bể chứa để vận chuyển đi xử lý. Trong trường hợp cần thiết, có thể xây dựng khu vực lưu chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật từ các bể chứa để vận chuyển đi xử lý.

- Khu vực lưu chứa phải đảm bảo yêu cầu như: Bố trí tại địa Điểm xa khu dân cư, nguồn nước, chợ, bệnh viện, trường học …

Vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng: Bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom từ bể chứa hoặc khu vực lưu chứa được vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy. Bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng lưu chứa ở bể chứa hoặc khu vực lưu chứa phải được chuyển đi xử lý trong vòng 12 tháng. Bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng ở bể chứa hoặc khu vực lưu chứa phải được chuyển giao cho đơn vị có chức năng, năng lực phù hợp để xử lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại.

* Nội dung giao cho địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không quy định trực tiếp.

- Trách nhiệm triển khai thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

 

C.H
Tin liên quan