UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

__________

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH TUẦN 26/2024

Từ ngày 24/06/2024 đến ngày 30/06/2024

_________________

Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
24/06/2024
14:00-17:00 Dự Phiên họp thứ 8 của BCĐ tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đ/c Giám đốc Phòng 207 - Nhà A, Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 3
25/06/2024
13:45-17:00 Dự Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy ngày 25/6/2024 Đ/c Giám đốc Phòng 207, Nhà A -Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 4
26/06/2024
08:00-17:00 Dự Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (khu vực miền Bắc). Đ/c Giám đốc Khách sạn Fortuna - Số 6B Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
08:00-11:30 Dự Hội nghị nghe báo cáo, đề xuất giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai quy định của Luật Bảo vệ môi về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đ/c Vũ Minh Hậu Phòng 203 - Trụ sở UBND tỉnh
Thứ 5
27/06/2024
08:00-17:00 Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 27/6/2024. Đ/c Giám đốc Phòng 207 - Nhà A, Trụ sở Tỉnh ủy
14:00-17:00 Dự Phiên họp Ủy ban Đ/c Giám đốc Phòng 320 - Trụ sở UBND tỉnh
Thứ 6
28/06/2024
...
Thứ 7
29/06/2024
...
Chủ nhật
30/06/2024
...

Ghi chú