Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sửa chữa, bảo trì trụ sở làm việc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam (Đã hoàn tất)

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Sửa chữa, bảo trì trụ sở làm việc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam (Đã hoàn tất)

Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình bảo trì, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Tư pháp tỉnh  Hà Nam

V.P