Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2018

Tin tức - Sự kiện Tin tức  
Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2018

Chiều ngày 25/12/2017, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2018, về dự có ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Liên - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tư pháp; các đồng chí Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Rrưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố cùng  toàn thể công chức, viên chức Sở Tư pháp

Trong năm 2017, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai việc Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 02-CT/TU ngày 19/5/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác xây dựng và kiểm tra văn bản; tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án 836/ĐA-UBND ngày 3/4/2017 đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Phối hợp với Sở, ngành đã trình UBND tỉnh ký 16 Quyết định công bố TTHC; các Quyết định công bố đều đảm bảo cắt giảm thời gian từ giải quyết  TTHC từ 40 – 50% theo đúng tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TU của Tỉnh ủy (Đối với bộ TTHC của Sở Tư pháp đã cắt giảm 56,02% thời gian). Triển khai "Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2014" trên địa bàn tỉnh Hà Nam, việc áp dụng phần mềm quản lý hộ tịch điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã mang lợi hiệu quả thiết thực đặc biệt là trong công tác thống kê, trong năm 2017, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp 16.388 mã số định danh cho công dân; tổng số 37.127 sự kiện hộ tịch đã được thực hiện trên phần mềm quản lý hộ tịch điện tử....

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Tư pháp Hà Nam vẫn còn gặp một số khó khăn như: Công tác cải cách thủ tục hành chính chưa được quan tâm đúng mức; Việc giải quyết hộ tịch có yếu tố nước ngoài ở một số nơi khi thực hiện phân cấp theo quy định mới của Luật Hộ tịch còn lúng túng. Công chức tư pháp, hộ tịch cấp xã không được bố trí ổn định, một số trường hợp không đúng với tiêu chuẩn theo quy định...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm yêu cầu Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai toàn diện các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác tư pháp địa phương, chú trọng các vấn đề liên quan đến cải cách tư pháp, cải cách hành chính, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo các văn bản được ban hành kịp thời, đúng quy định, khả thi, mang lại hiệu quả cao; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung phổ biến, quán triệt, triển khai các luật mới được Quốc hội ban hành và các vấn đề dư luận xã hội đang quan tâm cần định hướng dư luận xã hội. Tiếp tục triển khai và hoàn thiện “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc trên địa bàn tỉnh Hà Nam” cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện ở cơ sở. Cùng với đó đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch, tư pháp, đảm bảo thông tin lý lịch tư pháp được kiểm tra, phân loại, cập nhật bổ sung và đưa vào lưu trữ kịp thời./.

 

Văn phòng