Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin%20ti%C3%AAu%20%C4%91i%E1%BB%83m  
12/01/2023
Thực hiện Hướng dẫn số 23-HD/ĐUK ngày 28/9/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy nhiệm kỳ 2023 - 2025; Kế hoạch số 29/KH-ĐU ngày 13/10/2022 của Đảng uỷ Sở Tư pháp về triển khai Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2023-2025.
03/01/2023
Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2022 tại Hội trường Sở Tư pháp Hà Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2023. Dự Hội nghị có công chức, viên chức và người lao động của Sở và đại diện các Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page