Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Những nội dung cơ bản của Hiến pháp  
26/02/2014
(Chinhphu.vn) - Toàn bộ Hiến pháp sửa đổi năm 2013 có nhiều nội dung lẫn kỹ thuật lập hiến mới. Một trong những điểm mới cơ bản là chủ quyền Nhân dân được đề cao và thể hiện xuyên suốt, nhất quán toàn bộ nội dung của bản Hiến pháp.
24/02/2014
Ngày 28/11/2013 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII; được Chủ tịch nước ký lệnh công bố và có hiệu lực từ ngày 1/1/2014.
18/02/2014
(Chinhphu.vn) – Tại Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp ngày 8/1/2014, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả một hệ thống chính trị trong năm 2014
18/02/2014
(Chinhphu.vn) - Hiến pháp sửa đổi năm 2013, trong Chương về "Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân" có nhiều điểm mới về nhận thức và cách thức thể hiện (kỹ thuật lập hiến).