Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách công chức làm đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Chức danh Tư pháp và Giám định viên Tư pháp  
Danh sách công chức làm đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH

Công chức làm đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính

tại các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh

(Ban hành kèm theo Quyết định  số 929/QĐ-UBND

ngày 08 tháng 9  năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

_________________________ 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT liên hệ

I. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

1

Trương Công Khải

Phó Giám đốc

0945.600.000

2

Đ/c Tuấn

Chánh Văn phòng

3842.020

II. Sở Tài chính

1

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Giám đốc

0913.358.607

2

Vũ Văn Thư

Chuyên viên Phòng Pháp chế

0915.139.555

III. Sở Giáo dục và Đào tạo

1

Nguyễn Quang Long

Phó Giám đốc

0912.451.676

2

Tạ Văn Thao

Chánh Văn phòng

0916.388.958

IV. Sở Công thương

1

Đinh Văn Dương

Phó Giám đốc

0904.221.633

2

Lê Văn Cường

Trưởng Phòng Pháp chế

0977.410.288

V. Sở Khoa học Công nghệ

1

Đặng Đình Thoảng

Giám đốc

0969.495.588

2

Trần Thị Hồng Hạnh

Phó Chánh Văn phòng

0986.568.759

VI. Sở Tài nguyên và Môi trường

1

Nguyễn Văn Hảo

Phó Giám đốc

0913.289.747

2

Trần Thị Mai

Phụ trách phòng Pháp chế

0914.727.926

VII. Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch

1

Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc

0903.289.654

2

Nguyễn Ngọc Thanh

Phó Chánh Văn phòng

0912.307.363

VIII. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Giám đốc

0986.604.466

2

Đặng Phan Sơn

Chánh Văn phòng

0912.731.829

IX. Sở Thông tin và Truyền thông

1

Đỗ Thị Nguyệt Tú

Giám đốc

3.844.777

2

Lê Thị Thuý Hà

Phó Chánh Văn phòng

3.844.333

X. Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Hà Nam

1

Trần Hồng Thăng

Phó Giám đốc

0978.104.777

2

Đinh Thị Hương

Phó Phòng HC-TH

0985.823.959

XI. Sở Giao thông Vận tải

1

Khổng Bình Nguyên

Phó Giám đốc

0912.429.548

2

Tạ Trung Phong

Phó phòng Tổ chức hành chính

0982.027.764

XII. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

1

Phạm Bá Tùng

Phó Trưởng ban

0912.361.009

2

Phạm Văn Công

Chánh Văn phòng

0913.289.120

XIII. Sở Xây dựng

1

Phạm Mạnh Hùng

Giám đốc

0913.289.247

4

Trần Văn Bính

Chánh Văn phòng

0917.341.886

XIV. Công an tỉnh

1

Phạm Hồng Tuyến

Giám đốc

0913.067.389

2

Trương Minh Côn

Phó Giám đốc

0913.567.814

3

Dương Hồng Quang

Chánh Văn phòng

0983.323.315

4

Phạm Việt Hưng

Phó Đội trưởng Đội Pháp chế

0912.429.516

5

Nguyễn Văn Tuyến

Chuyên viên Đội Pháp chế

0912.515.925

6

Phạm Quỳnh Nga

Cán bộ Văn phòng

0972.236.633

XV. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1

Phan Văn Trinh

Phó Giám đốc

0979.822.689

2

Lê Đức Phúc

Trưởng phòng TĐ

0912.228.182

XVI. Ban Quản lý phát triển khu đô thị đại học tỉnh Hà Nam

1

Nguyễn Minh Tiến

Giám đốc

0912.055.020

2

Ngô Văn Đạt

Cán bộ phòng HC-TH

0988.963.776

XVII. Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh Hà Nam

1

Trần Văn Chiều

Giám đốc

0913.567.800

2

Nguyễn Sơn

Phó Giám đốc

0979.351.999

3

Trần Minh Tuấn

Phòng KTHT

0918.215.566

XVIII. Thanh tra tỉnh

 1

Vũ Hải Minh

Phó Chánh Thanh tra

0943.428.789

2

Trần T. Tuyết Nhung

Phó Văn phòng

0912.363.385

XIX. Sở Nội vụ

1

Đỗ Hồng Hà

Phó Giám đốc

0947.946.789

2

Hoàng Hải Minh

Chánh Văn phòng

0912.680.163

XX. Sở Y tế

1

Văn Tất Phẩm

Phó Giám đốc

0915.819.869

2

Đinh Văn Sáng

Chánh VP

0916.125.286

XXI. Huyện Lý Nhân

1

Nguyễn Thành Thăng

Phó Chủ tịch UBND huyện

0915.148.676

2

Vũ Bá Khải

Trưởng phòng Tư pháp

0917.635.218

XXII. Huyện Bình Lục

1

Chu Minh Đức

Phó Chủ tịch UBND huyện

0913.538.799

2

Nguyễn Trọng Tuấn

Trưởng phòng Tư pháp huyện

0912.262.383

XXIII. Huyện Kim Bảng

1

Lưu Trần Sơn

Phó Chủ tịch UBND huyện

0918.086.313

2

Lê Hùng Tân

Trưởng phòng Tư pháp huyện

0979.788.061

XXIV. Huyện Thanh Liêm

1

Nguyễn Thị Huệ

Phó Chủ tịch UBND huyện

0915.183.725

2

Lê Đình Chiến

Trưởng phòng Tư pháp huyện

3.791.973

XXV. Thành phố Phủ Lý

1

Lê Văn Dũng

Phó Chủ tịch UBND thành phố

0912220157

2

Phạm Minh Đạo

Trưởng phòng Tư pháp thành phố

0904939535

XXVI. Huyện Duy Tiên

1

Trần Khanh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND huyện

3.831.589

2

Phạm Mạnh Thắng

PP Tư pháp huyện

0912.473.068

 

KSTTHC