Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách Công chứng viên trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Chức danh Tư pháp và Giám định viên Tư pháp  
Danh sách Công chứng viên trên địa bàn tỉnh Hà Nam

STT​Họ và tênNơi làm việc
1
Lê Thị Ngọc ChungVăn phòng Công chứng Vũ Hằng
2
Khổng Giang HảiPhòng công chứng số 1
3
Vũ Thị Hằng
Văn phòng Công chứng Vũ Hằng
4
Trần Thị HiềnVăn phòng Công chứng Bình Lục
5
Nguyễn Quang HòaPhòng công chứng số 3
6​
Đỗ Tấn HưngVăn phòng Công chứng Hà Nam
7
Lê Thị Hương
Văn phòng Công chứng Lê Hương
8
Nguyễn Thị Tuyết MaiPhòng công chứng số 4
9
Nguyễn Thị Tâm
Văn phòng Công chứng Duy Tiên
10​
Trần Văn Thành
Văn phòng Công chứng Bình Lục
11
Lê Thị Hoài Thương
Phòng công chứng số 2
12​
Bùi Thị Hồng Vân
Văn phòng Công chứng​ Hà Nam​
13Mai Thị Nhung
Văn phòng Công chứng Duy Tiên​


Q.T