Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Dự thảo NQ của HĐND tỉnh Hà Nam về phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2018
Ngày hết hạn 18/06/2018
Trích yếu nội dung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018​
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.