Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Dự thảo Ban hành giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh
Ngày hết hạn 31/12/2017
Trích yếu nội dung V/v Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.