Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các dự thảo hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản QPPL Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý của nhân dân  
Các dự thảo hết hạn lấy ý kiến

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà nam.

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng thành phố Phủ Lý.

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy trình phối hợp luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất và thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về vận động, quản lý vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành quy định quản lý cao độ xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

 - Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam Về việc ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để kinh doanh bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy định về đấu giá khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Chính sách khuyến khích doanh nghiệp thuê đất nông nghiệp để đầu tư dự án phát triển sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, tỉnh Hà Nam giai đoạn 2015 - 2020.

 - Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam V/v Quy định thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, Quyết định công nhận hoà giải thành trong tranh chấp đất đai.

Dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh  Hà Nam Về việc đặt tên đường, tên phố của thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Hà Nam Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015.

Dự thảo Quết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh năm học 2015 - 2016.

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam quyết định ban hành Quy định quản lý nhà nước trong công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hà Nam

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy định “Quản lý mạng cáp treo viễn thông và mạng cáp treo truyền hình tại các phường, thị trấn, khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam”

Dự thảo Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam V/v Quy định nội dung chi kinh phí duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều cấp 4, cấp 5 và đê bối trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 

  (Dự thảo thuyết minh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030)

 

- Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về phương thức xây dựng và sử dụng hạ tầng dùng chung cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

- Dự thảo Nghị quyết về việc Quy định tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam

- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về mức thu học phí trong các cơ sở dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2014 - 2015 

- Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Hà Nam  

- Dự thảo Quyết định V/v ban hành Quy định việc trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam

- Dự thảo Quy định về quản lý chăn nuôi bò sữa tại tỉnh Hà Nam

- Dự thảo Quyết định V/v Ban hành Quy định mức thu, quản lý, sử dụng Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam

- Dự thảo Quyết định Ban hành quy định thực hiện cơ chế "một cửa" và "một cửa liên thông" giải quyết thủ tục hành chính về chấp thuận đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Nam

- Dự thảo Quyết định Ban hành giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam

- Dự thảo Quyết định V/v Ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất.

- Dự thảo Quyết định ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất.

- Dự thảo Quyết định Về mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh (đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở vă hóa thông tin) trên địa bàn tỉnh Hà Nam

- Dự thảo Quyết định Quy định mức thu phí thư viện, phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà nam

- Dự thảo Quyết định V/v Quy định mức thu, quản lý lệ phí đăng ký, quản lý cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam

- Dự thảo Quyết định "Quy định về quản lý quỹ đất tái định cư trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

- Dự thảo Quyết định V/v ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của UBND tỉnh

- Dự thảo Quyết định ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, đất chưa sử dụng để sản xuất nông nghiệp; diện tích tối thiểu của thửa đất ở sau khi tách thửa trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

 

Tin liên quan