Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam.

Thủ tục Hành chính  
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam.

Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam.

1. Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 28/04/2016.

2. Bộ tục tục hành chính thuộc lĩnh vực Hộ tịch cấp huyện.

3. Bộ tục tục hành chính thuộc lĩnh vực Hộ tịch cấp xã.

 

TH
Tin liên quan