Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bảo trì, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Tư pháp (đã hoàn tất)

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Bảo trì, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Tư pháp (đã hoàn tất)

- Quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Tư pháp (công trình tiếp nhận từ Cục Thi hành án dân sự).

- Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình bảo trì, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Tư pháp

V.P