Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Sở Tư pháp chỉ đạo thành công đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2018 -2020

Tin tức - Sự kiện Tin tức  
Đảng bộ Sở Tư pháp chỉ đạo thành công đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2018 -2020

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Hướng dẫn số 15-HD/TU, ngày 23/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Hướng dẫn Đại hôi Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2018-2020 và Kế hoạch số 36-KH/ĐUK, Đảng ủy Sở đã ban hành Kế hoạch số 39-KH/ĐB của Đảng bộ Sở về Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2018 - 2020. Theo đó trong 02 ngày từ 03-04/01/2018, 7/7 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ đã tiến hành tổ chức Đại hội. Đảng bộ chọn Chi bộ 5 (Chi bộ Trung tâm TGPL) tiến hành đại hội điểm, đến dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ 5 có đồng chí Phạm Trung Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh, đồng chí Lê Thị Liên, Tỉnh ủy viên, Bí thứ Đảng ủy - Giám đốc Sở. Sau đại hội điểm của Chi bộ 5, BCH Đảng bộ tổ chức họp mở rộng để rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo Đại hội.

 

Tại các Đại hội đã thảo luận, thông qua Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020 và báo cáo kiểm điểm vai trò của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2018. Các báo cáo đều đã đánh giá nghiêm túc những mặt làm được, chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Các Đại hội tiến hành bầu cử cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. Kết quả là có 15 đồng chí đã được các Đại hội tín nhiệm bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ 2018-2020.

Trên tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trí tuệ các Chi bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội cấp trên và Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020đã đề ra./.

 

 

Văn phòng Đảng uỷ